Cubic inch per minute   ->   Cubic inch per second

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Cubic inch per minute til Cubic inch per second: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,016 666 666 666 667 Cubic inch per second [in³/s]Regne om Cubic inch per minute til Cubic inch per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Cubic inch per minute [in³/min]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Cubic inch per second [in³/s]'.

Regne om Cubic inch per minute til Cubic inch per second (Volumstrømmen)