Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Circular thou til Picobarn: 1 Circular thou = 5 067 075 000 000 000 000 000 000 000 000 Picobarn [pb]Regne om Circular thou til Picobarn:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Circular thou'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Picobarn [pb]'.

Regne om Circular thou til Picobarn