Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Centipoise til Pound-force second per square inch: 1 Centipoise [cP] = 0,000 000 145 037 743 897 28 Pound-force second per square inchRegne om Centipoise til Pound-force second per square inch:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dynamisk viskositet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Centipoise [cP]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Pound-force second per square inch'.

Regne om Centipoise til Pound-force second per square inch