Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Centimeter vannsøyle til Megapascal: 1 Centimeter vannsøyle [cmH2O] = 0,000 098 063 8 Megapascal [MPa]Regne om Centimeter vannsøyle til Megapascal:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Centimeter vannsøyle [cmH2O]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Megapascal [MPa]'.

Regne om Centimeter vannsøyle til Megapascal