Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Candlepower til Kilocandela: 1 Candlepower = 0,000 981 Kilocandela [kcd]Regne om Candlepower til Kilocandela:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lysstyrke'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Candlepower'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilocandela [kcd]'.

Regne om Candlepower til Kilocandela