C/V   ->   Megafarad

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av C/V til Megafarad: 1 C/V = 0,000 001 Megafarad [MF]Regne om C/V til Megafarad:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk kapasitans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'C/V'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Megafarad [MF]'.

Regne om C/V til Megafarad (Elektrisk kapasitans)