Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av C/V til Megafarad: 1 C/V = 0,000 001 Megafarad [MF]


Regne om C/V til Megafarad