Bushel imperial   ->   Liter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Bushel imperial til Liter: 1 Bushel imperial [bsh] = 36,368 72 Liter [l]Regne om Bushel imperial til Liter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Bushel imperial [bsh]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Liter [l]'.

Regne om Bushel imperial til Liter (Volum)