Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Bushel dry US til Barrel liquid US: 1 Bushel dry US = 0,295 529 444 100 87 Barrel liquid USRegne om Bushel dry US til Barrel liquid US:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Bushel dry US'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Barrel liquid US'.

Regne om Bushel dry US til Barrel liquid US