Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Bushel dry US til Barrel liquid US: 1 Bushel dry US = 0,295 529 444 100 87 Barrel liquid US


Regne om Bushel dry US til Barrel liquid US