Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Barye til Millimeter vannsøyle: 1 Barye [Ba] = 0,010 197 442 889 221 Millimeter vannsøyle [mmH2O]


Regne om Barye til Millimeter vannsøyle