Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Barye til Millimeter vannsøyle: 1 Barye [Ba] = 0,010 197 442 889 221 Millimeter vannsøyle [mmH2O]Regne om Barye til Millimeter vannsøyle:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Barye [Ba]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millimeter vannsøyle [mmH2O]'.

Regne om Barye til Millimeter vannsøyle