Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av BTU/h til Joule per sekund: 1 BTU/h = 0,293 071 070 172 22 Joule per sekund [J/s]Regne om BTU/h til Joule per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'BTU/h'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Joule per sekund [J/s]'.

Regne om BTU/h til Joule per sekund