Attojoule   ->   Nanojoule

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Attojoule til Nanojoule: 1 Attojoule [aJ] = 0,000 000 001 Nanojoule [nJ]Regne om Attojoule til Nanojoule:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Attojoule [aJ]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nanojoule [nJ]'.

Regne om Attojoule til Nanojoule (Energi)