Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Attobarn til Circular thou: 1 Attobarn [ab] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 197 352 515 997 89 Circular thouRegne om Attobarn til Circular thou:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Attobarn [ab]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Circular thou'.

Regne om Attobarn til Circular thou