Astronomisk enhet to Lysdager

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Astronomisk+enhet+til+Lysdager.phpRegne om Astronomisk enhet til Lysdager (AU til Lysdager):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Astronomisk enhet [AU]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Lysdager'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '385 Astronomisk enhet'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Astronomisk enhet' eller 'AU'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Lengde'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '84 AU til Lysdager' eller '82 AU to Lysdager' eller '10 Astronomisk enhet -> Lysdager' eller '21 AU = Lysdager' eller '82 Astronomisk enhet til Lysdager' eller '17 Astronomisk enhet to Lysdager'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(74 * 80) AU'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '385 Astronomisk enhet + 1155 Lysdager' eller '32mm x 79cm x 62dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 2,798 409 974 534 5×1031. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 31, og det faktiske nummeret her 2,798 409 974 534 5. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 2,798 409 974 534 5E+31. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 27 984 099 745 345 000 000 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.