Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Acre-inch til Barrel - Oljefat: 1 Acre-inch [ac in] = 646,530 612 244 9 Barrel - OljefatRegne om Acre-inch til Barrel - Oljefat:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Acre-inch [ac in]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Barrel - Oljefat'.

Regne om Acre-inch til Barrel - Oljefat