Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Acre (internasjonal) til Kvadratkilometer: 1 Acre (internasjonal) = 0,004 046 856 422 4 Kvadratkilometer [km²]Regne om Acre (internasjonal) til Kvadratkilometer:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Acre (internasjonal)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kvadratkilometer [km²]'.

Regne om Acre (internasjonal) til Kvadratkilometer