Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Abcoulomb til Franklin: 1 Abcoulomb [abC] = 29 979 245 368,431 Franklin [Fr]


Regne om Abcoulomb til Franklin