Abcoulomb   ->   Franklin

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Abcoulomb til Franklin: 1 Abcoulomb [abC] = 29 979 245 368,431 Franklin [Fr]Regne om Abcoulomb til Franklin:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk ladning'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Abcoulomb [abC]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Franklin [Fr]'.

Regne om Abcoulomb til Franklin (Elektrisk ladning)