Årlig grense (ICRP) to Gray per år

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Aarlig+grense+ICRP+til+Gray+per+aar.phpRegne om Årlig grense (ICRP) til Gray per år (Årlig grense (ICRP) til Gy/y):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Årlig grense (ICRP)'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gray per år [Gy/y]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '805 Årlig grense (ICRP)'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelse. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Stråledose'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '62 Årlig grense (ICRP) til Gy/y' eller '69 Årlig grense (ICRP) to Gy/y' eller '96 Årlig grense (ICRP) -> Gray per år' eller '57 Årlig grense (ICRP) = Gy/y' eller '33 Årlig grense (ICRP) til Gray per år' eller '53 Årlig grense (ICRP) to Gray per år'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(94 * 97) Årlig grense (ICRP)'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '805 Årlig grense (ICRP) + 2415 Gray per år' eller '81mm x 60cm x 93dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 5,056 790 077 44×1022. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 22, og det faktiske nummeret her 5,056 790 077 44. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 5,056 790 077 44E+22. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 50 567 900 774 400 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.