Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ångström til Astronomisk enhet: 1 Ångström [Å] = 0,000 000 000 000 000 000 000 668 458 712 226 84 Astronomisk enhet [AU]Regne om Ångström til Astronomisk enhet:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ångström [Å]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Astronomisk enhet [AU]'.

Regne om Ångström til Astronomisk enhet