Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av 1/s til 1/min: 1 1/s = 60 1/minRegne om 1/s til 1/min:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Rotasjonshastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet '1/s'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet '1/min'.

Regne om 1/s til 1/min