Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Inches til Points: 1 Inches [in] = 72 Points [pt]Regne om Inches til Points:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Skriftstørrelse (CSS)'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Inches [in]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Points [pt]'.

Regne om Inches til Points