Uke   ->   Dager

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Uke til Dager: 1 Uke = 7 DagerRegne om Uke til Dager:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tid'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Uke'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Dager'.

Regne om Uke til Dager (Tid)